Milieu-effectrapportering voor stedelijke omgevingen: het schatten van de leefbaarheid van een plaats - Evaluation des incidences sur l'environnement urbain: appréciation de la qualité de vie d'un site

Onderzoeksoutput: Book

Originele taal-2English
UitgeverijBRES vzw, IRIS Uitgaven
StatusPublished - 1996

Bibliografische nota

BRES vzw, IRIS Uitgaven

Citeer dit