Mind the gap: Societal limits to public library effectiveness

  Onderzoeksoutput: Articlepeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  x
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)188-208
  Aantal pagina's21
  TijdschriftLibrary & Information Science Research,
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1 jan 2007

  Citeer dit