Mind the gap: Societal limits to public library effectiveness

    Onderzoeksoutput: Articlepeer review

    9 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Mind the gap: Societal limits to public library effectiveness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.