Misbruik van voorkennis - Bespreking arrest EHvJ 23/12/2009

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

Korte samenvatting van het arrest dat het Europees Hof van Justitie op 23 december 2009 heeft genomen in de zaak C-45/08, Spector Photo Group en Van Raemdonck/CBFA inzake de interpretatie van artikelen 2 en 14 van de richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (Pb.L. 96, p. 16).
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)431
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
Volume5
Nummer van het tijdschrift2010
StatusPublished - 2010

Keywords

  • misbruik van voorkennis
  • financiële instrumenten
  • transactie

Citeer dit