Mitigating increased variability of multiple breath washout indices due to tidal breathing

Sylvia Verbanck, Daniel Schuermans, Manuel Paiva, Paul D Robinson, Eef Vanderhelst

Onderzoeksoutput: Letter

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer2002765
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum28 sep 2020
DOI's
StatusPublished - 1 feb 2021

Citeer dit