MK-801 suppresses the L-Dopa-induced increase of glutamate in striatum of hemi-Parkinson rats

Nadine Jonkers, Sophie Sarre, Guy Ebinger, Yvette Michotte

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
Nummer van het tijdschriftBrain Res, 925 (1-2): 149-155
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

Brain Res, 925 (1-2): 149-155

Citeer dit