Modeling behavioral experiments on uncertainty and cooperation with population-based reinforcement learning

Elias Fernández Domingos, Jelena Grujić, Juan C. Burguillo, Francisco C. Santos, Tom Lenaerts

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

7 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling behavioral experiments on uncertainty and cooperation with population-based reinforcement learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science