Modeling, Design and Test-Bench Validation of a Semi-Active Propulsive Ankle Prosthesis with a Clutched Series Elastic Actuator

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modeling, Design and Test-Bench Validation of a Semi-Active Propulsive Ankle Prosthesis with a Clutched Series Elastic Actuator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science