Modelling social reality: limitations to measuring the impact of HIV/AIDS on rural households.

E. Wouters, P. Vermeiren, M. Katabaro, Wim Van Damme

Onderzoeksoutput: Article

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)955-957
Aantal pagina's3
TijdschriftTrop Med Int Health
Volume15
Nummer van het tijdschriftAugust
StatusPublished - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modelling social reality: limitations to measuring the impact of HIV/AIDS on rural households.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit