Modularity and Conventions for Maintainable Concurrent Language Implementations

Stefan Marr, Jens Nicolay, Tom Van Cutsem, Theo D'Hondt

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modularity and Conventions for Maintainable Concurrent Language Implementations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences