Modulation of connexin signalling by bacterial pathogens and their toxins.

Liesbeth Ceelen, Freddy Haesebrouck, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers, Mathieu Vinken

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulation of connexin signalling by bacterial pathogens and their toxins.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences