Molecular mechanisms of calcium signaling of Corticotropin Releasing Factor receptors in different cellular systems

Eric Gutknecht

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Dautzenberg, F M, Promotor, Externe Persoon
  • Vauquelin, Georges, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusPublished - 2010

Citeer dit