Monetarisering urban sprawl in Vlaanderen

Ewald Wauters, Kobe Boussauw, Lien Poelmans, Thérèse Steenberghen, Marijke Vermander, Koos Fransen, Kelly Wittemans, Liliane Janssen, Carolien Beckx, Steven Broekx, Hans Tindemans

Onderzoeksoutput: Commissioned report

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBrussel
UitgeverijDepartement Omgeving Vlaanderen
Opdrachtgevend orgaanDepartement Omgeving Vlaanderen
Aantal pagina's312
StatusPublished - 2022

Citeer dit