Monitoring the self-healing evolution of cementitious mixtures with superabsorbent polymers through air-coupled ultrasound

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring the self-healing evolution of cementitious mixtures with superabsorbent polymers through air-coupled ultrasound'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemistry