Monte Carlo based stochastic finite element method: an application to composite structures

Greta Van Vinckenroy

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • De Wilde, Willy, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusUnpublished - 1995

Citeer dit