Morning serum cortisol correlates with fasting glucose in children and adolescents with overweight.

Anton Karel Martens, Bünyamin Duran, Jesse Vanbesien, Stephanie Verheyden, Bart Rutteman, Karolien Van De Maele, Ellen Anckaert, Inge Gies, Jean De Schepper

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)86
Aantal pagina's1
TijdschriftBelgian Journal of Paediatrics
Volume21
Nummer van het tijdschriftsuppl1
StatusUnpublished - mrt 2019
EvenementJaarlijks BVK Congres - Brussels, Belgium
Duur: 21 mrt 201922 mrt 2019

Citeer dit