mRNA-1273 vaccine (Moderna): a better option than BNT162b2 (Pfizer) in kidney transplant recipients and dialysis patients?

Veerle P W M Wijtvliet, Kevin K Ariën, Steven Abrams, Marie M Couttenye, Fabienne Mestrez, Joachim Mariën, Benedicte Y De Winter, Pierre Van Damme, Lissa Pipeleers, Karl Martin Wissing, Daniel Abramowicz, Kristien J Ledeganck

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)799-803
Aantal pagina's5
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum9 dec 2021
DOI's
StatusPublished - 1 apr 2022

Citeer dit