Multi-Objective Optimization of On-Board Chargers Based on State-of-the-Art 650V GaN Power Transistors for the Application of Electric Vehicles

Onderzoeksoutput: Conference paper

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-Objective Optimization of On-Board Chargers Based on State-of-the-Art 650V GaN Power Transistors for the Application of Electric Vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science