Multidisciplinary technology projects in the second year of bachelor in engineering at the Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multidisciplinary technology projects in the second year of bachelor in engineering at the Vrije Universiteit Brussel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences