Multilinguale, terminologische en ontologisch onderbouwde representatie van domeinspecifieke kennis: een interdisciplinaire benadering

Koen Kerremans, Rita Temmerman (Redacteur), R. Meersman (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Other reportResearch

Samenvatting

Dit document is een projectvoorstel ingediend bij BOAB in 2006. Het project kan als volgt worden samengevat:

In de visie van een semantisch web dienen websites te worden geïndexeerd en geannoteerd volgens overeengekomen semantische (meta)data teneinde een geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen intelligente informatiesystemen te realiseren. Deze semantische (meta)data verwijzen naar betekenisvolle categorieën die met elkaar in verband worden gebracht in formeel gestandaardiseerde classificatiesystemen (nl. ontologieën). Recent onderzoek heeft ons geleerd dat men bij de opbouw van domeinspecifieke ontologieën ondermeer gebaat is met een terminologische en (deels) ontologisch onderbouwde analyse en representatie van de kennis die binnen een domein bestaat.
In dit doctoraatsonderzoek bouwen we voort op deze bevinding en menen we te kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van multilinguale ontologieën door te vertrekken van een termontologische analyse (d.i. een ontologisch onderbouwde terminologische analyse) van lexicale informatie die we halen uit een meertalig, domeinspecifiek corpus. Voor het representeren van deze analyse laten we ons deels inspireren door voorbeelden van onomasiologische vertaalwoordenboeken en onderzoeken we hoe deze kunnen verenigd worden met de semasiologische aanpak in de lexicografie. Tegelijk gaan we na hoe multilinguale woordenboeken op een meer consistente manier kunnen worden georganiseerd zodat ze relevant worden voor zowel menselijke gebruikers (bv. vertalers en ontologen) als intelligente informatiesystemen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
Aantal pagina's15
StatusPublished - 2006

Citeer dit