Multiobjective Robust Power System Expansion Planning Considering Generation Units Retirement

Hani Mavalizadeh, Abdollah Ahmadi, Foad Heidari Gandoman, Pierluigi Siano, Heidar Ali Shayanfar

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiobjective Robust Power System Expansion Planning Considering Generation Units Retirement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science