Multivariable modeling of factors associated with spinal pain in young adolescence

Mieke Dolphens, Stijn Vansteelandt, Barbara Cagnie, Andry Vleeming, Jo Nijs, Guy Vanderstraeten, Lieven Danneels

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multivariable modeling of factors associated with spinal pain in young adolescence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences