Mutation analysis of the MSH4 gene in men with maturation arrest of spermatogenesis

Katrien Stouffs, Herman Tournaye, Josiane Van Der Elst, Ingeborg Liebaers, Willy Lissens

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

no abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85
Aantal pagina's1
TijdschriftAbstract book of the 9th Annual Meeting of the Belgian Society of Human Genetics
StatusPublished - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutation analysis of the MSH4 gene in men with maturation arrest of spermatogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit