Myhre syndrome: A first familial recurrence and broadening of the phenotypic spectrum

Ilse Meerschaut, Aude Beyens, Wouter Steyaert, Riet De Rycke, Katrien Bonte, Tine De Backer, Sandra Janssens, Joseph Panzer, Frank Plasschaert, Daniel De Wolf, Bert Callewaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myhre syndrome: A first familial recurrence and broadening of the phenotypic spectrum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences