Myocardial disease and ventricular arrhythmia in Marfan syndrome: a prospective study

Laura Muiño-Mosquera, Hans De Wilde, Daniel Devos, Danilo Babin, Luc Jordaens, Anthony Demolder, D De Wolf, Katya De Groote, Julie De Backer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

13 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myocardial disease and ventricular arrhythmia in Marfan syndrome: a prospective study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences