Naar een modern Europees auteursrecht via de copyright package

Onderzoeksoutput: Article

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)8-12
Aantal pagina's5
TijdschriftEmile & Ferdinand
Volume2020/1
Nummer van het tijdschrift16
StatusPublished - 2020

Citeer dit