'Nederlands elftal. Een kleine canon van de Nederlandse roman in de jaren negentig.'

Bart Vervaeck

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

'Literatuur', 21ste jg., nr. 2, maart 2004, pp. 20-24.

Citeer dit