Nederlandse literatuur: twee eeuwen metafictie in de roman.

Bart Vervaeck

Onderzoeksoutput: Chapter

Originele taal-2English
TitelIn: Roland Duhamel, 'In eigen boezem: SChrijvers over schrijven'. Leuven, Garant, 1999, pp.11-71.
StatusPublished - 1999

Bibliografische nota

In: Roland Duhamel, 'In eigen boezem: SChrijvers over schrijven'. Leuven, Garant, 1999, pp.11-71.

Citeer dit