Neuroprotection as initial therapy in acute stroke

Jacques De Keyser, J. Bogousslavsky, H.c. Diener, C. Fieschi, W. Hacke, M. Kaste, J.k. Orgogozzo, W. Pulsinelli, N.g. Wahlgren

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuroprotection as initial therapy in acute stroke'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences