New evidence on the origin of ‘bee structures’ on bitumen and oils, by atomic force microscopy (AFM) and confocal laser scanning microscopy (CLSM)

Johan Blom, Hilde Soenen, Niko Van den Brande, Wim Van den bergh

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New evidence on the origin of ‘bee structures’ on bitumen and oils, by atomic force microscopy (AFM) and confocal laser scanning microscopy (CLSM)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds