Nieuwe interventies in de psychiatrie: zorgvuldig beoordelen, maar ook een eerlijke kans geven

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Samenvatting

In hun korte bijdrage gaan Schutter en Van den Hoven
(2015) in op essentiële ethische overwegingen over een
relatief nieuwe techniek die steeds meer ingang vindt in
de psychiatrie: neurostimulatie. De reflecties van auteurs
gaan verder dan het louter gebruik van informed consent en
good medical practice. De auteurs richten zich meer in het
bijzonder op een relatief nieuwe niet-invasieve behandelvorm
voor majeure depressie: repetitieve transcraniële
magnetische stimulatie (rtms). Zij beargumenteren dat
met de huidige kennis en ervaring niet enkel de klinische
effecten meer onderzocht moeten worden, maar dat er ook
specifiek aandacht nodig is naar rtms-effecten op authenticiteit,
wilsbekwaamheid en autonomie van de patiënt.
Hierin hebben de auteurs gelijk. Niet alleen de ‘neuronale’
effecten na zulke toepassingen zijn onvoldoende bekend,
maar ook het feit dat deze nieuwe techniek aan ‘uitbehandelde’
patiënten met een depressieve stoornis als een ‘last
resort’ wordt aangeboden, geeft aanleiding tot ethische
afwegingen.
Vertaalde titel van de bijdrageNew interventions in psychiatry: careful evaluation and a fair chance
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)47-48
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschr Psychiatr
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Keywords

  • rtms
  • neurostimulatie

Citeer dit