Nieuwe verjaringstermijnen voor vorderingen van en tegen deskundigen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-8
TijdschriftBalans
Nummer van het tijdschrift195
StatusPublished - 10 jul 1990

Citeer dit