Samenvatting

De Vlaamse mediaregulator brengt jaarlijks verslag uit over de concentratie in de Vlaamse mediasector en komt meestal tot alarmerende conclusies. De mediaconcentratie neemt immers jaar na jaar toe. Heeft deze concentratie evenwel een impact op journalistieke verslaggeving? Dat is veel minder duidelijk. Recent onderzochten we bij de onderzoekscentra imec-SMIT en Desire of er na een eigendomswijziging van een mediabedrijf wijzigingen op te merken zijn in de verslaggeving van eigen en concurrerende merken? Simpelweg, we bestudeerden of
bedrijven in dezelfde familie in hun journalistieke output meer aandacht aan de ‘huismerken’ besteden dan aan andere mediamerken. Een inhoudsanalyse van artikels uit Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws enerzijds en items uit Het Journaal van VRT en Het Nieuws van VTM anderzijds tonen aan dat er wel degelijk meer nieuws uit eigen huis is.
Vertaalde titel van de bijdrageNieuws uit Eigen Huis. Een analyse van zelfpromotie in journalistiek aanbod in Vlaanderen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
StatusPublished - 2020

Citeer dit