Non-channel functions of connexins in cell growth and cell death

Mathieu Vinken, Elke Decrock, Luc Leybaert, Geert Bultynck, Bernard Himpens, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

87 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-channel functions of connexins in cell growth and cell death'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemistry