Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Theodore Matikas, Dimitrios Angelis

Onderzoeksoutput: Book

Samenvatting

Ο έλεγχος δομικής ακεραιότητας κατασκευών και υλικών βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τις εξελίξεις στον τομέα των Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ). Πληροφορίες για τη δομική κατάσταση είναι σημαντικές για το σχεδιασμό και εκτέλεση συντήρησης και γενικά τη διαχείριση των κατασκευών. Γρήγορες, αξιόπιστες και σχετικά οικονομικές μεθοδολογίες ΜΚΕ γίνονται ολοένα και περισσότερο απαραίτητες στους διάφορους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Το αντικείμενο των ΜΚΕ είναι εξαιρετικά διεπιστημονικό. Καλύπτει μεθόδους σε όλο το φάσμα της φυσικής και των επιστημών του μηχανικού. Ταυτόχρονα έχει μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία αφού σχετίζεται με τη διάγνωση βλάβης σε κατασκευές, όπως κτίρια και λοιπές υποδομές, αεροσκάφη, βιομηχανικά πιεστικά δοχεία και σωληνώσεις, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ., με μη επεμβατικό τρόπο. Το παρόν ακαδημαϊκό εγχειρίδιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φιλοδοξεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πεδίου των ΜΚΕ. Οι κυριότερες τεχνικές παρουσιάζονται και αναλύονται, ενώ παρατίθενται παραδείγματα περιπτώσεων ελέγχων για να καταδειχτεί η σημασία και ο τρόπος εφαρμογής των μεθόδων στην πράξη. Δίνεται βαρύτητα στα χαρακτηριστικά και στις βασικές αρχές λειτουργίας κάθε μεθόδου ώστε ο αναγνώστης/φοιτητής να λάβει μια σφαιρική άποψη για την καταλληλότητα κάθε μεθόδου βάσει της εκάστοτε εφαρμογής.
Οι συγγραφείς, έχοντας πολύχρονη εμπειρία από τη διδασκαλία του μαθήματος σε πανεπιστημιακό επίπεδο, φιλοδοξούν να καλύψουν ένα κενό στο συγκεκριμένο πεδίο που υπήρχε μέχρι τώρα στην Ελληνική βιβλιογραφία. Το αντικείμενο των ΜΚΕ διδάσκεται εδώ και δεκαετίες σε πολλά τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Η παρούσα έκδοση του συγγράμματος θα αποτελέσει μια αξιόπιστη βάση για την κατατόπιση των φοιτητών σε ευρύ φάσμα τεχνικών, αλλά και οδηγό μέσω της βιβλιογραφίας που περιέχει για άντληση περαιτέρω πληροφορίας, ενώ θα εμπλουτίζεται σε τακτά διαστήματα
με νέα βιβλιογραφία και αναφορές στις τελευταίες εξελίξεις των διαφόρων τεχνικών.
Vertaalde titel van de bijdrageNon-destructive Testing
Originele taal-2Greek
Plaats van productieAthens
UitgeverijΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Aantal pagina's286
ISBN van elektronische versie978-960-603-120-5
StatusPublished - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit