Non-deterministic Approximation Operators: Ultimate Operators, Semi-equilibrium Semantics, and Aggregates

Jesse Heyninck, Bart Bogaerts

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-deterministic Approximation Operators: Ultimate Operators, Semi-equilibrium Semantics, and Aggregates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science