Non-linear mixed effects models for the evaluation of dissolution profiles

Erwin Adams, Danny Coomans, Johanna Verbeke, Desire Massart

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

53 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)37-53
Aantal pagina's17
TijdschriftInternational Journal of Pharmaceutics
Volume240
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

Int. J. Pharmaceutics, 240, 37-53, 2002

Citeer dit