Nonpharmacological Interventions in Delirium: The Law of the Handicap of a Head Start

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)624-626
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume204
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 15 sep 2021

Citeer dit