Noot (onder HJEU 19 december 2019) - In de regel geen digitale uitputting voor auteursrechtelijk beschermde werken

Fabienne Brison, Pauline Meskens

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)278-280
TijdschriftA&M
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusPublished - 1 feb 2020

Citeer dit