Noot (onder HJEU (5de k.) 2 april 2020) Een nieuwe, weinig verrassende toepassing van de “mededeling aan het publiek” door het Hof van Justitie

Onderzoeksoutput: Article

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)463-464
Aantal pagina's2
TijdschriftAuteurs & Media
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2021

Citeer dit