Noot onder HJEU (5e kamer), 17 juni 2021: BitTorrentgebruikers doen een mededeling aan het publiek, houders van auteursrechts kunnen schadevorderingen instellen ook als zij de rechten niet daadwerkelijk expoiteren (tenzij er sprake is van rechtsmisbruik) en IP-adressen van BitTorrentgebruikers kunnen aan rechthebbenden worden meegedeeld met het oog op het instellen van schadevorderingen.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)374-375
Aantal pagina's2
TijdschriftAuteurs & Media
Volume2022
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2022

Citeer dit