Noot (onder HJEU (gr.k.) 19 december 2019) - In de regel geen digitale uitputting voor auteursrechtelijk beschermde werken

Fabienne Brison, Pauline Meskens

Onderzoeksoutput: Article

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)278-280
Aantal pagina's3
TijdschriftAuteurs & Media
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusPublished - 2020

Citeer dit