Noot (onder HJUE (5de k.) 28 oktober 2020) Nog een nieuwe, voor het gerecht praktische toepassing van de “mededeling aan het publiek” door het Hof van Justitie

Onderzoeksoutput: Article

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)462-463
Aantal pagina's2
TijdschriftAuteurs & Media
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2021

Citeer dit