Normale versus abnormale persoonlijkheid.

Gina Rossi, Michele Sneyers, Hedwig Sloore

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)289-304
Aantal pagina's16
TijdschriftGedrag en Gezondheid
Volume33
StatusPublished - 2005

Bibliografische nota

Gedrag en Gezondheid, 33, p.289-304.

Citeer dit