Notarieel Familierecht 2013-2014 - Studenteneditie

Onderzoeksoutput: Scholarly editionResearch

Samenvatting

Voorwoord ter inleiding. I Overzicht van de cursus. II Waarschuwing. Les 1 Samenwoningsrelatie, gezin en familie. I Terminologie. II Huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning. III Bibliografie. IV Voorbeelden van examenvragen. Les 2 Het opstellen van een notariële akte. I Algemeen over de notariële akte. II Opdracht van de notaris. III Algemene aanbevelingen voor het opstellen van een akte. IV Modellen van akten. V Creativiteit in het notariaat. VI Redactieoefeningen. Les 3 Huwelijksovereenkomsten. I Terminologie. II Hoofdkenmerk van het huwelijksstelsel. III Notariële tussenkomst vereist. IV Contractuele aspecten van de huwelijksovereenkomst. V Bespreking en voorbereiding van het contract. VI Studiemateriaal over wijziging huwelijksstelsel. VII Voorbeelden van examenvragen. Les 4 Huwelijkscontract met keuze voor een gemeenschap. I Situering: kiezen voor een stelsel met gemeenschap? II Bij keuze voor een gemeenschap: welke opties? III Voorbeelden van examenvragen. Les 5 Huwelijkscontracten met gemeenschap - Successieplanning - Overlevingsrechten. I Successieplanning. II Civiel effect: huwelijksvoordelen. III Contractuele erfstellingen. IV Voorkinderen en Valkeniersbedingen. V Voordelen en echtscheiding: art. 299 BW. VI Bibliografie. VII Voorbeelden van examenvragen. Les 6 Huwelijkscontracten met keuze voor het stelsel van scheiding van goederen. I Scheiding van goederen. II Conventionele regeling. III Bibliografie. IV Voorbeelden van examenvragen. Les 7 Samenwoningsovereenkomsten voor ongehuwd samenwonenden. I Terminologie. II Hoofdkenmerken. III Notariële tussenkomst vereist? IV Uitwerking. V Contractuele aspecten van de samenwoningsovereenkomst. VI Waarom dan een samenwoningscontract sluiten? VII Contractsvrijheid. VIII Regeling voor de gezinswoning voor het geval van een breuk. IX Afrekeningen. X Uitkering na een breuk. VI Voorbeelden van examenvragen. XII Bibliografie. Les 8 Schenkingen. I Actualiteit van de schenking in de notariële praktijk. II Definitie en essentiële elementen van een schenking. III Grondvoorwaarden van de schenking. IV Schenking bij notariële akte. V Enkele bijzondere bedingen en modaliteiten bij schenkingen bij notariële akte. VI Twee bijzondere schenkingen. VII Schenking tussen echtgenoten. VIII Bibliografie. IX Examenvragen. Les 9 Testamenten. I Algemeen. II Essentiële kenmerken van het testament. III Eigenhandig testament. IV Authentiek testament. V Testament in internationale vorm. VI Herroeping van vorige wilsbeschikking. VII Legataris. VIII Legaten. IX Legaten met modaliteiten. X Bijzondere testamentaire clausules. XI Elementaire successieplanning 'in extremis'. XII Nader over successierechten. XIII Bibliografie. XIV Voorbeelden van examenvragen. Les 10 Echtscheiding door onderlinge toestemming. I Echtscheidingswetgeving sedert 2007. II Overzicht van de grondvoorwaarden voor een EOT. III Overzicht van de procedure. IV Het opstellen van de voorafgaande overeenkomsten. V Wijziging van de voorafgaande overeenkomsten. VI Bibliografie. VII Voorbeelden van examenvragen
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieHerentals
UitgeverijKnops Publishing
Aantal pagina's482
StatusPublished - 2014

Keywords

  • Notariële akte
  • Samenlevingsvormen zonder huwelijk
  • Huwelijk
  • Echtscheiding door onderlinge toestemming
  • Giften
  • Schenking
  • Testament
  • Huwelijksovereenkomst
  • Wettelijke samenwoning

Citeer dit