Novel SPECTA actuator to improve energy recuperation and efficiency

Onderzoeksoutput: Article

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer63
Pagina's (van-tot)1-32
Aantal pagina's32
TijdschriftActuators
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusAccepted/In press - 2022

Citeer dit