Getalsystemen

Philippe Cara, Leen Brouns

Onderzoeksoutput: BookVulgarizing

Samenvatting

We explore the construction and properties from natural numbers to the real numbers.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieMechelen
UitgeverijWolters-Plantyn
Aantal pagina's64
ISBN van geprinte versie978-90-301-4925-5
StatusPublished - 2016

Publicatie series

NaamSOHO reeks academische wiskunde
UitgeverijPlantyn

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Getalsystemen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit