Nutrient contamination of groundwater: a source of eutrophication in discharge meadows?

Nico M. Pieterse, Harry Olde Venterink, Paul P. Schot, A (ton). W.m. Verkroost

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutrient contamination of groundwater: a source of eutrophication in discharge meadows?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Social Sciences