Nutritional interventions to improve muscle mass, muscle strength, and physical performance in older people: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses

Sarcopenia Guidelines Development group of the Belgian Society of Gerontology and Geriatrics (BSGG), Evelien Gielen, David Beckwée, Andreas Delaere, Sandra De Breucker, Maurits Vandewoude, Ivan Bautmans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

58 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutritional interventions to improve muscle mass, muscle strength, and physical performance in older people: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences