Observing the observers. Ethnographies of the social world of the police and policing

Chaim Demarée (Redacteur), Jan Terpstra (Redacteur), Els Enhus (Redacteur), Sofie De Kimpe

Onderzoeksoutput: Special issue

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)379-387
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Journal of Policing Studies
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2017

Citeer dit